Hotategai Nigiri 5u

€9,50
SKU: 42
Nigiri de vieira
Nigiri de vieira